Mercantil / Societari

Som especialistes en dret de societats i hem prestat assessorament tant a pimes com grans firmes nacionals i internacionals en tots els aspectes de la seva vida societària.

Fiscal

Assessorem a persones, societats i grups, ubicats a Andorra i en l'àmbit internacional, en fiscalitat gràcies al nostre equip d’advocats i economistes.

Laboral i Seguretat Social

Prestem assessorament en la negociació i formalització de contractes de treball, contingències en el desenvolupament de la relació laboral, règim disciplinari, acomiadaments...

Immobiliari

Assessorem als nostres clients en la compravenda i transmissió de tot tipus d’immobles, així com en la constitució i establiment de societats patrimonials d’inversió immobiliària.

Família i successions

Prestem assessorament legal als nostres clients en tota classe de qüestions relacionades amb la família: matrimoni i parelles de fet, règim econòmic matrimonial, successions, pàtria potestat i tutela.

Invertir a Andorra

Els professionals que conformem el Bufet d'Advocats ICM, prestem serveis integrals a les empreses i particulars estrangers que volen implantar-se empresarialment a Andorra.

Create your account