Laboral i Seguretat Social

Prestem assessorament en la negociació i formalització de contractes de treball, contingències en el desenvolupament de la relació laboral, règim disciplinari, acomiadaments, inspeccions de treball i procediments sancionadors.
Tramitem permisos de residència i treball, assistint a empreses i treballadors en les sol·licituds d’autorització davant d’immigració necessàries per a treballar en territori andorrà.

Per altra banda, assistim en la sol·licitud de prestacions econòmiques per incapacitat davant de la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS) i en tota mena d’incidències relacionades amb baixes per malaltia o accident.

Create your account