Mercantil / Societari

Som especialistes en dret de societats i hem prestat assessorament tant a pimes com grans firmes nacionals i internacionals en tots els aspectes de la seva vida societària: constitució de societats, redacció de pactes de socis, modificacions estatutàries, reestructuracions de societats, augments de capital, fusions, escissions, dissolucions, liquidacions. Des d’una visió estratègica i global, planifiquem les operacions que millor s’adeqüen als objectius del seu negoci.

Assessorem en la negociació, redacció i execució de tot tipus de contractes mercantils, així com en la seva resolució i determinació d’indemnitzacions: compra-venda i arrendaments, subministrament de béns i serveis, contractes d’agència, distribució i franquícia, de col·laboració, associació i de joint venture i/o d’explotació de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Create your account